Carucha Schwencke - Den Haag, psychosociale therapie, mindfulness en coaching
English
Dutch

Groei & Ontplooiing

Psychosociale therapie is gericht op het verhelderen en verruimen van je perspectief op persoonlijk, sociaal en maatschappelijk vlak.

Hier en nu
De psychosociale benadering hanteert een divers aanbod van toepassingen ingezet vanuit het hier en nu, zonder voorbij te gaan aan ervaringen uit het verleden en met erkenning voor de pijnpunten die nu aanwezig zijn.

Van klacht naar kracht benadering
Ik draag geen oplossingen aan, wel zoek ik met jou naar reële inzetbare mogelijkheden zodat je op eigen kracht weer verder kan.

Elk mens is uniek en wordt uniek begeleid
Jouw verhaal en niet het protocol staat centraal. De aandacht is gericht op hoe jij kunt leren omgaan met specifieke thema’s en patronen. Op jouw eigen wijze en tempo een stevig en gezond balans creëren, passend bij jouw unieke leefsituatie en achtergrond.


Deel met je vrienden via:

Site voor het laatst gewijzigd op 15-01-2024