Carucha Schwencke - Den Haag, psychosociale therapie, mindfulness en coaching
English
Dutch

Deskundigheid & CV

 

 

 
 

 


 

tudie
• Psychosociale therapie - Academie Integrale Menswetenschappen / SPSO .
• Contemplatieve Psychotherapie -  Five Wisdoms Institute Irini Rockwell, USA.
• Gecertificeerd Mindfulnesstrainer cat. 1 -  Instituut voor Mindfulness .
• Geaccrediteerd Breathworks Trainer - Breathworks Mindfulness, UK .
• HBO-Bachelor Social Work - NCOI
• SHO Registeropleiding Psychosociale Basiskennis - BivT
   (CPION geaccrediteerd, voldoet aan Plato eindtermen)

Beroepsverenigingen
Landelijke Verenigen voor Psychosociaal Werkenden (LVPW)
• HBO Register Beroepsbeoefenaren Natuurlijke Gezondheidszorg (RBCZ)
• Vereniging Mindfulness Based Trainer Nederland en Vlaanderen ( VMBN)
• Breathworks UK ( Mindfulness Teacher Training)
• Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijze ( SCAG ).

Klacht - en tuchtrecht
Ik val onder de klacht- en tuchtrecht van zowel de LVPW als het TBNG (Tuchtrecht voor Beroepsbeoefenaren in de Natuurlijke Gezondheidszorg) en volg de criteria van de VMBN en Breathworks, UK.
Als psychosociaal therapeut ben ik tevens aangesloten bij de SCAG, de gespecialiseerde geschilleninstantie voor therapeuten in de complementaire en alternatieve zorg, en voldoe hiermee aan de eisen van de Wkkgz (de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg)

Psychopathologie
Ik heb op (post)hbo-niveau kennis van psychopathologie en ben bekend met de DSM-V criteria persoonlijkheidsstoornissen. Bij ernstige problematiek doe ik
een verwijzing naar een meer geëigende hulpverlener, instelling of bureau.

Aanvullende scholing en CV
Ik blijf me voortdurend ontwikkelden en volg regelmatig aanvullende bij- en nascholing.
Klik hier voor mijn volledige CV.


Deel met je vrienden via:

Site voor het laatst gewijzigd op 31-12-2020